Επικαιρότητα

Greek Banking System Overview - July 2022

Η παρουσίαση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) με τίτλο «Greek Banking System Overview» του Ιουλίου 2022 στόχο έχει την ενημέρωση με εύληπτο και συνοπτικό τρόπο όλων των ενδιαφερομένων αναφορικά με βασικά στοιχεία της λειτουργίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος κατά την τρέχουσα συγκυρία.
Προς το σκοπό αυτό, τα κείμενα των επιμέρους ενοτήτων εστιάζουν στα κύρια σημεία κάθε θεματικής, τα οποία στη συνέχεια επεξηγούνται, και περιλαμβάνουν, όπου είναι δυνατόν, διαγράμματα απεικόνισης των παρεχόμενων στοιχείων. Επίσης, δίνονται αρκετά συγκριτικά στοιχεία, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτά μια κατά το δυνατόν σφαιρική εικόνα για την πορεία του τραπεζικού συστήματος της χώρας μας.

Greek Banking System Overview - July 2022