Επικαιρότητα

Ημέρες γενικής αργίας της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2023

Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε (α) τις ημέρες γενικής αργίας για το έτος 2023, καθώς και (β) τις αργίες διατραπεζικών συναλλαγών TARGET2 για το έτος 2023, καθώς και τις ειδικές αργίες διατραπεζικών συναλλαγών στην Ελλάδα για το έτος 2023.

Ημέρες γενικής αργίας για το έτος 2023