Επικαιρότητα

Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης του ενεργειακού κόστους (“Fuel Pass 2”)

Στις 30 Ιουλίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 4091) η υπ’ αριθμ. 4105 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία αντικαθιστά την ισχύουσα υπ’ αριθμ. 4091 Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετική με τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Η διάρθρωση της εν λόγω Απόφασης είναι η εξής:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 67 του Νόμου 4950/2022,
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από τα φυσικά πρόσωπα,
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τους τρόπους πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης,
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη έως την 31.10.2022, μετά την πάροδο της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει,
  • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης σε τραπεζικό λογαριασμό,
  • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα ή σε τραπεζικό λογαριασμό από τα ΚΕΠ,
  • στο άρθρο 7 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία εκκαθάρισης της οικονομικής ενίσχυσης,
  • στο άρθρο 8 περιλαμβάνονται διατάξεις για ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 67 του Νόμου 4950/2022 (ήτοι από Δευτέρα, 1 Αυγούστου έως και την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2022), και
  • στο άρθρο 9 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι Σάββατο, 30 Ιουλίου 2022).

ΦΕΚ Β’ 4091/30.7.2022