Επικαιρότητα

Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του Νόμου 4954/2022 (“Gov-GR Wallet”)

Στις 27 Ιουλίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3982) η υπ’ αριθμ. 4082 Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του Νόμου 4954/2022 (“Gov-GR Wallet”).

ΦΕΚ Β’ 3982/27.7.2022