Επικαιρότητα

Αποτελέσματα της ΕΚΤ για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες διάρθρωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ για το 2021

Στις 2 Ιουνίου 2022, η ΕΚΤ δημοσίευσε συγκεντρωτικό αρχείο με τα αποτελέσματα για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες διάρθρωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ για το 2021.

Ειδικά για την Ελλάδα ο αριθμός των τραπεζικών καταστημάτων παρουσίασε ετήσια μείωση της τάξης του 8,3% (2021: 1560 καταστήματα, 2020: 1702 καταστήματα). Ο αριθμός των άμεσα απασχολούμενων παρουσίασε, επίσης, μείωση της τάξης του 6,3% (2021: 30.998, 2020: 33.097). Τέλος, ο βαθμός συγκέντρωσης των 5 μεγαλύτερων σε όρους ενεργητικού τραπεζών ανήλθε στο 98% έναντι 97% το 2020.

Δελτίο τύπου