Επικαιρότητα

Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το “Fuel Pass”

Στις 2 Ιουνίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2734) η υπ’ αριθμ. 3258 Κοινή Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας τροποποιείται η ισχύουσα υπ’ αριθμ. 2653/21.4.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός του χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 81 του Νόμου 4916/2022 (Α’ 65), των απαραίτητων διαλειτουργικοτήτων, της διαδικασίας έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, της πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης, των προϋποθέσεων της προσαύξησης του ποσού της ενίσχυσης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» (Β’ 2030)» (“Fuel Pass”).

Ειδικότερα, το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 2653/21.4.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης τροποποιείται και συμπληρώνεται ως προς τον χρόνο λήξης της παραγωγικής λειτουργίας ως εξής: «Η παραγωγική λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 81 του Νόμου 4916/2022 εκκινεί την 26.4.2022 και λήγει την 10.6.2022».

ΦΕΚ Β’ 2734/2.6.2022

ΦΕΚ Β’ 2030/21.4.2022