Επικαιρότητα

Δημοσίευση Έκθεσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΕΚΤ (Μάιος 2022)

Στις 25 Μαΐου 2022, η ΕΚΤ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (“Financial Stability Review”). Τα βασικά σημεία της έκθεσης συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • ο αντίκτυπος του πολέμου στην Ουκρανία στις τιμές της ενέργειας, τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη ενισχύει τις ήδη υπάρχουσες ευπάθειες του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος,
  • η αντίδραση της αγοράς στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι σε μεγάλο βαθμό ομαλή, και
  • οι τράπεζες αντιμετωπίζουν ασθενέστερη κερδοφορία μετά την ισχυρή ανάκαμψη που σημειώθηκε το 2021.

Δελτίο τύπου

Έκθεση