Επικαιρότητα

Κείμενο εργασίας της ΕΚΤ για το κόστος των πληρωμών μικρής αξίας (“retail payments”)

Στις 19 Μαΐου 2022, η ΕΚΤ δημοσίευσε 40σέλιδο κείμενο εργασίας αναφορικά με το κόστος των πληρωμών μικρής αξίας (“retail payments”), στο οποίο περιλαμβάνεται μια επισκόπηση μελετών σχετικά με το κοινωνικό και ιδιωτικό κόστος των πληρωμών μικρής αξίας που διενεργήθηκαν από το 2013 έως το 2018 σε εννέα (9) κράτη-μέλη της ΕΕ (Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Αυστρία και Φινλανδία), καθώς και τα σχετικά πορίσματα των εν λόγω μελετών.

Κείμενο εργασίας ΕΚΤ