Επικαιρότητα

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα κυβερνοασφάλειας των “Open Radio Access Networks” (‘RAN’) στο πλαίσιο λειτουργίας των δικτύων 5G

Στις 11 Μαΐου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε 31σέλιδη έκθεση σε θέματα κυβερνοασφάλειας των “Open Radio Access Networks” (‘RAN’) στο πλαίσιο λειτουργίας των δικτύων 5G, στην οποία συνίσταται μια προσεκτική προσέγγιση για τη μετάβαση προς τη νέα αρχιτεκτονική των ‘RAN’.

Οποιαδήποτε μετάβαση και συνύπαρξη με υπάρχουσες, αξιόπιστες τεχνολογίες θα πρέπει να γίνεται με επάρκεια χρόνου και πόρων για την εκ των προτέρων εκτίμηση των κινδύνων, την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων μετριασμού αυτών (των κινδύνων) και τον σαφή καθορισμό των ευθυνών σε περίπτωση εκδήλωσης συμβάντων ασφαλείας.

Έκθεση