Επικαιρότητα

Υλικό τεκμηρίωσης της 3ης τηλεδιάσκεψης του “Digital Euro Market Advisory Group” (‘MAG’) της ΕΚΤ που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου 2022 & γλωσσάριο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ

Την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου 2022, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ το υλικό τεκμηρίωσης της 3ης τηλεδιάσκεψης της συμβουλευτικής ομάδας έργου της (“Digital Euro Market Advisory Group”) για το ψηφιακό ευρώ που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου 2022. Περαιτέρω, η ΕΚΤ δημοσίευσε 6σέλιδο γλωσσάριο για το ψηφιακό ευρώ.

Υλικό τεκμηρίωσης 3ης τηλεδιάσκεψης MAG

Γλωσσάριο για το ψηφιακό ευρώ