Επικαιρότητα

Καθορισμός τρίτων χωρών που χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς και κατάρτιση εθνικού καταλόγου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του Νόμου 4636/2019 (ΦΕΚ Α’ 169)

Στις 16 Δεκεμβρίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5949) η υπ’ αριθμ. οικ. 458568 Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία τροποποιείται η ισχύουσα Απόφαση [υπ’ αριθμ. 42799/03.06.2021 (ΦΕΚ Β’ 2425)] και προστίθενται στον εθνικό κατάλογο ασφαλών τρίτων χωρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του Νόμου 4636/2019:

  • η Τουρκία, για τις κάτωθι κατηγορίες αιτούντων διεθνούς προστασίας:

α. Αιτούντες με χώρα καταγωγής τη Συρία

β. Αιτούντες με χώρα καταγωγής το Αφγανιστάν

γ. Αιτούντες με χώρα καταγωγής το Πακιστάν

δ. Αιτούντες με χώρα καταγωγής το Μπαγκλαντές

ε. Αιτούντες με χώρα καταγωγής τη Σομαλία

  • η Αλβανία για τους αιτούντες διεθνούς προστασίας που έχουν εισέλθει παράτυπα την Ελληνική Επικράτεια από τα σύνορά της με την Αλβανία.
  • η Βόρεια Μακεδονία για τους αιτούντες διεθνούς προστασίας που έχουν εισέλθει παράτυπα στην Ελληνική Επικράτεια από τα σύνορα της με τη Βόρεια Μακεδονία.

ΦΕΚ Β’ 5949/16.12.2021

ΦΕΚ Β’ 2425/3.6.2021