Επικαιρότητα

Προειδοποίηση προς το επενδυτικό κοινό PLUTON500, VITA IMPEX LTD

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών με την επωνυμία «PLUTON500» και η φερόμενη ως διαχειρίστρια αυτής εταιρεία «VITA IMPEX LTD» που εμφανίζεται να έχει έδρα στo Ηνωμένο Βασίλειο, δεν δύναται να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες σε χρηματοπιστωτικά μέσα ή/και να κατέχει χρήματα επενδυτών/πελατών.

http://www.hcmc.gr/aweb/files/warnings/files/Warning_PLUTON500.pdf