Επικαιρότητα

Έκθεση της διαΝΕΟσις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα στην μετα-κορωνοϊό εποχή

Τον Σεπτέμβριο του 2021, η διαΝΕΟσις δημοσίευσε 37σέλιδη έκθεση για την ηλεκτρονική διεκυβέρνηση στην Ελλάδα στην μετα-κορωνοϊό εποχή.

Ειδικότερα, στην 37σέλιδη αυτή έκθεση αποτυπώνονται οι δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας (π.χ. νέες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες), εξηγείται πώς η πανδημική κρίση λειτούργησε καταλυτικά στην υλοποίησή τους και διαπιστώνονται αδυναμίες που εξακολουθούν να αποτελούν τροχοπέδη στην περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Επιπλέον, παρατίθενται μέτρα δράσης σε επίπεδο στρατηγικής και υλοποίησης, προκειμένου η ηλεκτρονική διακυβέρνηση να λειτουργήσει ακόμα πιο αποτελεσματικά, ως ένας από τους κύριους μοχλούς επανεκκίνησης της οικονομίας στη μετα-κορωνοϊό εποχή. Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται παρεμβάσεις που συνδέουν τη στρατηγική της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με την υλοποίησή της, καθώς και παρεμβάσεις, η αναγκαιότητα των οποίων αναδείχθηκε την περίοδο της εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας.

Έκθεση