Επικαιρότητα

Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και επιδόματος στέγασης

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 4027) η υπ’ αριθμ. 62415 Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία παρατείνεται για 2 μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων των προγραμμάτων «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» του άρθρου 235 του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) και «Επίδομα Στέγασης» του άρθρου 3 του Νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74).

Η παράταση αυτή ισχύει στις περιπτώσεις όπου, λόγω λήξης της ισχύος τους, απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης των δικαιούχων κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2021 για την επανένταξή τους στα ανωτέρω προγράμματα. Η χορηγούμενη παράταση ισχύει για όσους δικαιούχους:

  • δεν υποβάλλουν νέα αίτηση εντός των προαναφερθέντων μηνών, και
  • διαμένουν στις περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας δυνάμει Αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τις 27 Ιουλίου 2021 έως και τις 19 Αυγούστου 2021.

ΦΕΚ Β’ 4027/2.9.2021