Επικαιρότητα

Τελική έκθεση της “Blackrock” για την ανάπτυξη εργαλείων και μηχανισμών ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και κινδύνων διακυβέρνησης (“ESG Risks”) στο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος και στα επιχειρηματικά μοντέλα των πιστωτικών ιδρυμάτων

Στις 27 Αυγούστου 2021, δημοσιεύθηκε η τελική έκθεση (273 σελίδων) που εκπόνησε η “Blackrock” για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την ανάπτυξη εργαλείων και μηχανισμών ενσωμάτωσης των “ESG Risks” στο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος και στα επιχειρηματικά μοντέλα των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Έκθεση