Επικαιρότητα

Στατιστικά στοιχεία (β’ τρίμηνο του 2021) της ΕΚΤ και της Τράπεζας της Ελλάδος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν σε κράτη μέλη της ευρωζώνης και στην Ελλάδα αντίστοιχα

Στις 30 Αυγούστου 2021, η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσαν στατιστικά στοιχεία του β’ τριμήνου του 2021 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε κράτη μέλη της ευρωζώνης και στην Ελλάδα αντίστοιχα.

Δελτίο τύπου ΕΚΤ και συνοδευτικό παράρτημα

Δελτίο τύπου Τράπεζας της Ελλάδος