Επικαιρότητα

Ανακοίνωση Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα: «Διάθεση καινούργιων τραπεζογραμματίων 5 ευρώ και 10 ευρώ»

Στις 19 Ιουλίου 2021, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΤτΕ η Ανακοίνωση για την διάθεση σε φυσικά και νομικά πρόσωπα καινούργιων τραπεζογραμματίων 5 ευρώ και 10 ευρώ με στόχο τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών και την αναβάθμιση της ποιότητας των τραπεζογραμματίων 5 ευρώ και 10 ευρώ σε κυκλοφορία.

Η υπηρεσία διάθεσης των καινούργιων τραπεζογραμματίων παρέχεται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος και υπό προϋποθέσεις δεν επιβαρύνεται με τέλος ή προμήθεια συναλλαγής. 

Ανακοίνωση