Επικαιρότητα

Έναρξη της φάσης διερεύνησης έκδοσης ψηφιακού ευρώ από την ΕΚΤ

Στις 14 Ιουλίου 2021, η ΕΚΤ ανακοίνωσε την έναρξη της φάσης διερεύνησης έκδοσης ψηφιακού ευρώ, σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου που δημοσίευσε.

Τα βασικά συμπεράσματα του εν λόγω δελτίου τύπου συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • η φάση διερεύνησης έκδοσης ψηφιακού ευρώ θα διαρκέσει 2 έτη,
  • ο σχεδιασμός του θα βασίζεται στις προτιμήσεις των χρηστών και στις τεχνικές συμβουλές από εμπορικές επιχειρήσεις και φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και
  • δεν εντοπίστηκαν τεχνικά εμπόδια κατά την προκαταρκτική φάση έκδοσης ψηφιακού ευρώ.

Δελτίο τύπου