Επικαιρότητα

Καθορισμός τρίτων χωρών που χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς και κατάρτιση εθνικού καταλόγου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του Νόμου 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 169)

Στις 7 Ιουνίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2425) η υπ’ αριθμ. 42799 Κοινή Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας καταρτίζεται εθνικός κατάλογος ασφαλών τρίτων χωρών, με την περίληψη σε αυτόν της Τουρκίας ως ασφαλούς τρίτης χώρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του Νόμου 4636/2019, για τις κάτωθι κατηγορίες αιτούντων διεθνούς προστασίας:

  • αιτούντες με χώρα καταγωγής τη Συρία,
  • αιτούντες με χώρα καταγωγής το Αφγανιστάν,
  • αιτούντες με χώρα καταγωγής το Πακιστάν,
  • αιτούντες με χώρα καταγωγής το Μπαγκλαντές, και
  • αιτούντες με χώρα καταγωγής τη Σομαλία.

ΦΕΚ Β’ 2425/7.6.2021