Επικαιρότητα

Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2021 σε άλλη εργάσιμη ημέρα

Στις 23 Απριλίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1661) η υπ’ αριθμ. 18743 συνημμένη Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας μετατίθεται η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2021 την Τρίτη, 4 Μαΐου 2021.

ΦΕΚ Β’ 1661/23.4.2021