Επικαιρότητα

Δημοσίευση Νόμου 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

Στις 23 Απριλίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 66) ο Νόμος 4797/2021, στο άρθρο 47 του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις για την άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2021 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας.

Επιπλέον:

  • στο άρθρο 37 περιλαμβάνονται διατάξεις για το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, και
  • στο άρθρο 53 περιλαμβάνονται διατάξεις για την αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για πληγέντες από θεομηνία.

ΦΕΚ Α’ 66/23.4.2021