Επικαιρότητα

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προσέγγιση της ΕΕ στη θεματική της τεχνητής νοημοσύνης (‘AI’)

Στις 21 Απριλίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση για την προσέγγιση της ΕΕ στη θεματική της τεχνητής νοημοσύνης (‘AI’).

Η Ανακοίνωση αυτή συνοδεύεται από σχετική πρόταση Κανονισμού, καθώς και από ένα νέο συντονισμένο Σχέδιο Δράσης, το οποίο θα εγγυάται την ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων, ενισχύοντας παράλληλα την αποδοχή της τεχνητής νοημοσύνης, τις επενδύσεις και την καινοτομία σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμπληρώνεται, επίσης, από μια πρόταση Κανονισμού για τα μηχανολογικά προϊόντα, προσαρμόζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τους κανόνες ασφαλείας, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των τελικών χρηστών στη νέα πολυδύναμη γενιά προϊόντων.