Επικαιρότητα

Τήρηση επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών των υπαλλήλων των πλειστηριασμών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 4738/2020 (ΦΕΚ Α’ 207)

Στις 17 Απριλίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1575) η υπ’ αριθμ. 44809 ΕΞ 2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τήρηση επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών των υπαλλήλων των πλειστηριασμών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 4738/2020 (ΦΕΚ Α’ 207)».

Ειδικότερα και ως προς την τήρηση των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών των υπαλλήλων των πλειστηριασμών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 207), ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αρ. 86979 οικ./29-11-2017 (ΦΕΚ Β’ 4163) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

ΦΕΚ Β’ 1575/17.4.2021

ΦΕΚ Β’ 4163/29.11.2017