Επικαιρότητα

Έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ για το 2020

Στις 6 Απριλίου 2021, η ΤτΕ δημοσίευσε την έκθεση του Διοικητή της για το 2020. Ειδικότερα, στην έκθεση αυτή, παρουσιάζονται οι κυριότερες εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην εγχώρια οικονομία το 2020, περιλαμβανομένων και των εξελίξεων στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και ειδικά θέματα για:

  • το ψηφιακό ευρώ (“digital euro”),
  • την ενίσχυση της εξωτερικής χρηματοδότησης των εγχώριων επιχειρήσεων μέσω των κρατικών προγραμμάτων στήριξης για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας,
  • την πρόταση αναθεώρησης του ευρωπαϊκού πλαισίου διαχείρισης κρίσεων για ένα ανθεκτικότερο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, και
  • την αναθεώρηση του εποπτικού πλαισίου «Φερεγγυότητα ΙΙ».

Έκθεση