Επικαιρότητα

Δημοσίευση Νόμου 4787/2021 «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις»

Στις 26 Μαρτίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 44) ο Νόμος 4787/2021 «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις», στα άρθρα 6, 8 και 16 του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις (αντίστοιχα):

  • για το ανεκχώρητο και ακατάσχετο των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους πρώην εργαζομένους της  Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων Α.Ε.,
  • για το αφορολόγητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», και
  • για τον ορισμό του όρου «δελτίο» και ακατάσχετου ποσοστού των εσόδων από τον φόρο που επιβάλλεται επί των τυχερών παιγνίων, μέσω της τροποποίησης της παρ. 2 του άρθρου 60 του Νόμου 2961/2001 «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια».

ΦΕΚ Α’ 44/26.3.2021