Επικαιρότητα

Αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (‘ESAs’) για την έκδοση τεχνικών συμβουλών στη θεματική του “digital finance”

Στις 2 Φεβρουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε αίτημα, μέσω του οποίου ζητάει από τις ‘ESAs’ (‘EBA’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’) την έκδοση τεχνικών συμβουλών στη θεματική του “digital finance”. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της σχετικής στρατηγικής της που δημοσίευσε στις 24 Σεπτεμβρίου 2020.

Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής