Επικαιρότητα

Έκθεση του Ινστιτούτου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSI’) για την επίτευξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο μεταξύ των τραπεζών και των εταιρειών Fintech και BigTech

Στις 2 Φεβρουαρίου 2021, το ‘FSI’ δημοσίευσε έκθεση, στην οποία περιλαμβάνονται προτάσεις ρυθμιστικής παρέμβασης σε διεθνές επίπεδο για την επίτευξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών και των εταιρειών Fintech και BigTech.

Έκθεση FSI