Επικαιρότητα

Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020/2021 και τον καθορισμό του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού

Στις 29 Ιανουαρίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 330) η υπ’ αριθμ. Α. 1018 Κοινή Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας επέρχονται στοχευμένες αλλαγές στα άρθρα:

  • 4 («Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση του επιδόματος στους δικαιούχους»),
  • 5 («Αρμόδιες υπηρεσίες, διαδικασία, χρόνος και τρόπος χορήγησης του επιδόματος»), και
  • 9 («Καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος»).

της ισχύουσας υπ’ αριθμ. Α. 1275 Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020/2021 και τον καθορισμό του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

ΦΕΚ Β’ 330/29.1.2021