Επικαιρότητα

Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020/2021 και τον καθορισμό του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού

Στις 11 Ιανουαρίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 38) η υπ’ αριθμ. Α. 1004 Κοινή Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας επέρχονται στοχευμένες αλλαγές στα άρθρα:

  • 3 («Καθορισμός του ύψους του επιδόματος»), και
  • 4 («Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση του επιδόματος στους δικαιούχους»),

της ισχύουσας υπ’ αριθμ. Α. 1275 Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020/2021 και τον καθορισμό του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

ΦΕΚ Β’ 38/11.1.2021