Επικαιρότητα

Άρθρο της ΕΚΤ για την ψηφιακή οικονομία (“digital economy”) και την ευρωζώνη

Στις 6 Ιανουαρίου 2021, η ΕΚΤ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της άρθρο για την ψηφιακή οικονομία και την ευρωζώνη, στο οποίο συνοψίζονται οι τρέχουσες εξελίξεις σε σχέση με την ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας των κρατών-μελών της ευρωζώνης, ενώ παράλληλα αναλύονται και οι σχετικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο ΕΚΤ