Επικαιρότητα

Ονομαστικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων

Στις 6 Ιανουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της τα ονομαστικά επιτόκια, νέων και υφιστάμενων, χορηγήσεων και καταθέσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην ευρωζώνη για τον μήνα Νοέμβριο 2020.

Αντίστοιχη ανακοίνωση δημοσίευσε στις 7 Ιανουαρίου 2021 και η Τράπεζα της Ελλάδος με τα ονομαστικά επιτόκια, νέων και υφιστάμενων, χορηγήσεων και καταθέσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην Ελλάδα. 

MFI Interest Rates

Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων: Νοέμβριος 2020