Επικαιρότητα

Αναστολή προθεσμίων λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής

Στις 13 Νοεμβρίου 2020, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων η υπ’ αριθμ. 559/37 τροπολογία, στο άρθρο 3 της οποίας περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για:

  • την αναστολή προθεσμίων λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων,
  • την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, και
  • την αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής.

Τροπολογία