Επικαιρότητα

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

Στις 13 Νοεμβρίου 2020, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων η υπ’ αριθμ. 556/34 τροπολογία, στο άρθρο 1 της οποίας προβλέπεται ότι, η υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου το έτος 2020 και ετήσιες του έτους 2020 (χρήση 2019), παρατείνεται έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

Η εν λόγω τροπολογία έχει συμπεριληφθεί στο σχέδιο Νόμου «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις».

Τροπολογία