Επικαιρότητα

Κείμενο διαβούλευσης του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSB’) για τα κανονιστικά και εποπτικά ζητήματα σε σχέση με την ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους φορείς (“outsourcing”)

Στις 9 Νοεμβρίου 2020, το ‘FSB’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 8 Ιανουαρίου 2021, 33σέλιδο κείμενο διαβούλευσης (“discussion paper”) αναφορικά με κανονιστικά και εποπτικά ζητήματα σε σχέση με την ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους φορείς (“outsourcing”).

Στο εν λόγω κείμενο διαβούλευσης παρουσιάζεται μια συνολική επισκόπηση των κανονιστικών και εποπτικών ζητημάτων που παρατηρούνται στα μέλη του ‘FSB’ (στα οποία δεν περιλαμβάνεται η Ελλάδα) αναφορικά την ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους φορείς και τους κινδύνους που ανακύπτουν για τους φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (π.χ. τράπεζες) που προβαίνουν σε σχετικές αναθέσεις.

Κείμενο διαβούλευσης FSB