Επικαιρότητα

Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή e-Παραβόλου», «Στοιχεία e-παραβόλου για Φορείς» και «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων» σε φορείς του Δημοσίου Τομέα και σε τράπεζες μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.)

Στις 4 Νοεμβρίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 4840) η υπ’ αριθμ. 30369 ΕΞ 2020 Υπουργική Απόφαση για τη διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή e-Παραβόλου», «Στοιχεία e-παραβόλου για Φορείς» και «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων» σε φορείς του Δημοσίου Τομέα και σε τράπεζες μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.).

ΦΕΚ Β’ 4840/4.11.2020