Επικαιρότητα

Έκθεση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSB’) για τα “stablecoins”

Στις 13 Οκτωβρίου 2020, το ‘FSB’ δημοσίευσε 73σέλιδη έκθεση για τα “stablecoins”, στην οποία καταγράφονται τα ζητήματα που χρήζουν αντιμετώπισης σε σχέση με τη λειτουργία των “stablecoins” σε διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα περιλαμβάνονται 10 συστάσεις «υψηλού επιπέδου» (“high level recommendations”).

Έκθεση FSB

Δελτίο τύπου FSB