Επικαιρότητα

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1423 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα κριτήρια ορισμού κεντρικών σημείων επαφής στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών και τις λειτουργίες των εν λόγω κεντρικών σημείων επαφής από ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 9 Οκτωβρίου 2020, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά με τα κριτήρια ορισμού κεντρικών σημείων επαφής στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών και τις λειτουργίες των εν λόγω κεντρικών σημείων επαφής από ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος στο πλαίσιο της PSD 2».

Με τον εν λόγω Κανονισμό υιοθετούνται τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που είχε διαμορφώσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (‘EBA’) για τη συγκεκριμένη θεματική, ήδη από τις 11 Δεκεμβρίου 2017, δυνάμει του άρθρου 29(5) της PSD 2.

O ως άνω Κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή στις 29 Οκτωβρίου 2020.

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1423