Επικαιρότητα

Έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (‘ECON’) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο: “Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for Fintechs”

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, δημοσιεύθηκε η έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής ‘ECON’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με τις τρέχουσες εξελίξεις σε σχέση με το «προστατευμένο κανονιστικό περιβάλλον» (“regulatory sandbox”) και τους κόμβους καινοτομίας (“innovation hubs”) για την προώθηση της χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας (“fintech”).

Στην έκθεση αυτή εξετάζονται, επίσης, οι επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από την αξιοποίηση των ανωτέρω δυο εργαλείων σε σχέση με τη διευκόλυνση της καινοτομίας και τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Έκθεση ECON