Επικαιρότητα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 161) για τη στήριξη των στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020, ρυθμίσεις σχετικά με αξιόγραφα του τουριστικού κλάδου και έκτακτα μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση του COVID-19

Στις 22 Αυγούστου 2020 δημοσιεύτηκε  η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 161), η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

(1) Ρυθμίσεις σχετικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και ευεργέτημα μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους (άρθρο 7).

(2) Έκτακτα μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του τόπου εργασίας (άρθρο 8).

(3) Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 (άρθρο 11).

(4) Αφορολόγητο και ακατάσχετο των πάσης φύσεως ενισχύσεων προς τους πληγέντες από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 (άρθρο 12).

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 161)