Επικαιρότητα

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την αξιοποίηση λύσεων “RegTech” από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους παρόχους ‘ICT’

Στις 12 Αυγούστου 2020, η ‘ΕΒΑ’ ανακοίνωσε τη διεξαγωγή, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, έρευνας για την αξιοποίηση λύσεων “RegTech” από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (π.χ. τράπεζες) και τους παρόχους ‘ICT’.

Έρευνα ΕΒΑ