Επικαιρότητα

Δημοσίευση Νόμου 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»

Στις 14 Ιουλίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 133) ο Νόμος 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», στον οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται διατάξεις για:

  • το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών (Ε.Μ.Ε.Π.), και
  • την τροποποίηση του άρθρου 11, παρ. 1 του Νόμου 4557/2018 (Α’ 139)  για την ταυτοποίηση λογαριασμού πληρωμών (IBAN) και ΑΦΜ δικαιούχου (άρθρο 18).

ΦΕΚ Α’ 133/14.7.2020