Επικαιρότητα

Δημόσια διαβούλευση σχεδίου διατάξεων για τον Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Στις 10 Ιουλίου 2020, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο “opengov”, έως την Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020, σχέδιο διατάξεων για τον Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σχέδιο διατάξεων