Επικαιρότητα

Ανακοίνωση του Συμβουλίου Πληρωμών Μικρής Αξίας σε Ευρώ (‘ERPB’)

Στις 6 Ιουλίου 2020, το ‘ERPB’ εξέδωσε Ανακοίνωση μετά την 13η συνεδρίαση της Ολομέλειάς του, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ειδικότερα, αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • οι άμεσες πληρωμές μικρής αξίας σε ευρώ (“SCT instant”),
  • η εφαρμογή των συστάσεων του ‘ERPB’ σχετικά με τις “Person-to-Person” (‘P2P’) mobile” πληρωμές,
  • η δράση του ‘ERPB’ στο πλαίσιο της καταπολέμησης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, και
  • οι προτεραιότητες του ‘ERPB’ για το τρέχον έτος (“SEPA API Access Scheme”, “Access to Cash”, κ.λπ).

Ανακοίνωση ERPB