Επικαιρότητα

Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του Νόμου 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας)

Στις 22 Ιουνίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2470) η υπ’ αριθμ. Α.1138 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του Νόμου 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας)».

ΦΕΚ Β’ 2470/22.6.2020