Επικαιρότητα

Αποτελέσματα της ΕΚΤ για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες διάρθρωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ για το 2019

Στις 8 Ιουνίου 2020, η ΕΚΤ δημοσίευσε συγκεντρωτικό αρχείο με τα αποτελέσματα για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες διάρθρωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ για το 2019.

Τα κυριότερα συμπεράσματα αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • Η μείωση του αριθμού του δικτύου των τραπεζικών καταστημάτων συνεχίζεται στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα (2019: 1.834, 2018: 1.981).
  • Ο αριθμός του ανθρώπινου δυναμικού των τραπεζών μειώθηκε στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα (2019: 36.727, 2018: 39.383).
  • Ο βαθμός συγκέντρωσης του τραπεζικού συστήματος διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, με το ποσοστό του ενεργητικού των πέντε (5) μεγαλύτερων τραπεζών σε εθνικό επίπεδο να κυμαίνεται από 27,7% (Λουξεμβούργο) έως 97,4% (Ελλάδα).

Αποτελέσματα ΕΚΤ