Επικαιρότητα

Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Επιδόματος Στέγασης

Στις 18 Μαίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1897) η υπ’ αριθμ. Δ13οικ.17784/368 Υπουργική Απόφαση, με τις διατάξεις της οποίας παρατείνεται η ισχύς των εγκριτικών απόφασεων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του Επιδόματος Στέγασης.

ΦΕΚ Β’ 1897/18.5.2020