Επικαιρότητα

Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά με τα κουπόνια που προσφέρονται σε επιβάτες και ταξιδιώτες ως εναλλακτική δυνατότητα αντί της επιστροφής εξόδων για ματαιωθείσες υπηρεσίες οργανωμένων ταξιδιών και μεταφορών στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»

Στις 14 Μαΐου 2020, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Σύσταση (ΕΕ) 2020/648 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  «σχετικά με τα κουπόνια που προσφέρονται σε επιβάτες και ταξιδιώτες ως εναλλακτική δυνατότητα αντί της επιστροφής εξόδων για ματαιωθείσες υπηρεσίες οργανωμένων ταξιδιών και μεταφορών στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».

Η εν λόγω Σύσταση αφορά κουπόνια που δύνανται να προτείνουν στους επιβάτες ή στους ταξιδιώτες οι μεταφορείς ή οι διοργανωτές ως εναλλακτική επιλογή αντί της επιστροφής χρημάτων, με την επιφύλαξη της οικειοθελούς αποδοχής εκ μέρους του επιβάτη ή του ταξιδιώτη, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • σε περίπτωση ματαίωσης από τον μεταφορέα ή τον διοργανωτή που πραγματοποιήθηκε από την 1η Μαρτίου 2020 και μετά για λόγους που συνδέονται με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, και
  • σε περίπτωση τροποποίησης ή καταγγελίας της σύμβασης που πραγματοποιήθηκε μετά την 1η Μαρτίου 2020, για λόγους που συνδέονται με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Σύσταση (ΕΕ) 2020/648 Ευρωπαϊκής Επιτροπής