Επικαιρότητα

Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (‘ΚΥΑ’) για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων έως 31.05.2020

Στις 15.05.2020 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 1857) η Κοινή Υπουργική Απόφαση ('ΚΥΑ') υπό τον τίτλο " Επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020 και επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Εθνική Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 1.6.2020 και τρόπος επαναλειτουργίας της από τις 2.6.2020". 

ΦΕΚ Β' 1857