Επικαιρότητα

Νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παράταση των προθεσμιών υποβολής αναφορών από τα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο του DAC 2 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Στις 8 Μαΐου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε νομοθετικές προτάσεις για την παράταση των προθεσμιών υποβολής αναφορών από τα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο του DAC 2 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Νομοθετικές προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής