Επικαιρότητα

Δημοσίευση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου («ΠΝΠ») «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»

Στις 30 Μαρτίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 75) η ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», με το άρθρο δεύτερο της οποίας περιλαμβάνονται διατάξεις για την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων (π.χ. επιταγών).

ΦΕΚ Α’ 75/30.3.2020